Zorgtoeslag.nl ervaringen / review

Als u even op het internet rondsurft heeft u misschien al wel een klacht tegengekomen over Zorgtoeslag.nl, een onderneming die u helpt met het aanvragen van de zorgtoeslag. Sommige mensen vinden Zorgtoeslag.nl oplichting omdat u zelf de zorgtoeslag gratis kan aanvragen via de website van de belastingen. Als Zorgtoeslag.nl uw aanvraag behandeld heeft zal er een kleine 30 euro van uw rekening gehaald worden en dat levert wel wat klachten op van mensen die dachten dat de dienst gratis was of niet begrepen dat ze niet op de website van de overheid aan het werken waren.

Een dienst als Zorgtoeslag.nl kan uiteraard niet gratis zijn. De experts van Zorgtoeslag.nl leveren een extra service tegenover de belastingdienst: ze bekijken eerst uw aanvraag en nemen eventueel nog telefonisch contact op met u als ze meer informatie nodig hebben. De dienst helpt u zo om de maximale zorgtoeslag aan te vragen. Als klant geeft u een machtiging aan Zorgtoeslag.nl om de aanvraag in te dienen. Dat kunnen ze zonder de DigiD-code die u nodig heeft om zelf in te loggen bij de belastingdienst. Kortom, via de website wordt het aanvragen van de zorgtoeslag makkelijker gemaakt en de onderneming rekent daar een kleine en éénmalige vergoeding voor aan.

Zorgtoeslag.nl is geen oplichting of nepwebsite

Zoals hierboven reeds uitgelegd levert het bedrijf enkele extra diensten die u helpen met het aanvragen van de maximale zorgtoeslag. Daarnaast staat duidelijk op de website vermeld dat hiervoor een vergoeding wordt aangerekend. Wie de website even bekijkt ziet meteen dat de onderneming aangeeft een 'intermediair ' of tussenpersoon te zijn. Er wordt duidelijk vermeld 'Wij rekenen voor deze dienstverlening een eenmalige vergoeding'. Voor mensen die de website eerst even bekeken hebben kan de vergoeding dus niet als een verrassing komen.

Ook bij het indienen van de aanvraag wordt gevraagd om expliciet akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en het feit dat de onderneming de aanvraag zal indienen bij de belastingdienst. Er wordt ook expliciet gevraagd om akkoord te gaan met het incasseren van de vergoeding. Na het bevestigen ontvangt de aanvrager bovendien nog een bevestigingsmail waarin de kostprijs vermeld staat. Dit alles maakt toch wel duidelijk dat het zeker niet over oplichting gaat maar eerder over klanten die snel gehandeld hebben zonder even deftig te lezen wat er op de website staat. De vormgeving van de website is bovendien ook erg verschillend van de website van de belastingdienst, zodat er zeker geen verwarring mogelijk is.

Zorgtoeslag.nl annuleren

Na het indienen van de aanvraag heeft de klant bovendien de mogelijkheid om binnen de periode van 14 dagen kosteloos te annuleren. Dat wordt ook gemeld in de bevestigingsmail. Indien u binnen deze periode niet annuleert, wordt de dienst geleverd en zal u de huurtoeslag ontvangen. De vergoeding voor Zorgtoeslag.nl zal ook van uw rekening worden gehaald middels een automatische incasso. De meeste klachten over Zorgtoeslag.nl komen op het moment dat het bedrag van de rekening van de klant is gehaald. De klant is op dat moment echter vaak genoeg gewaarschuwd over de kosten, zodat klachten over de vergoeding meestal geen reden van bestaan hebben.

Bezoek Zorgtoeslag.nl >>

Hulp nodig?

Aanvragen, wijzigen of stopzetten van de zorgtoeslag? Regel het hier.

Vragen?

Contacteer Zorgtoeslag.