Minder huishoudens ontvangen meer zorgtoeslag

06 december 2015

Het aantal huishoudens dat zorgtoeslag ontvangt is afgenomen. De groep die wel zorgtoeslag kreeg kon profiteren van een hogere toeslag.

Zo’n 60% van de Nederlandse huishoudens krijgt momenteel zorgtoeslag. Deze zorgtoeslag kan worden gebruikt om een deel van de zorgverzekeringspremie mee te betalen. De zorgtoeslag dekt de kosten niet helemaal. Gemiddeld genomen compenseert de zorgtoeslag zo’n 40% van de premie. Deze gegevens zijn afkomstig van het CBS, het bureau heeft onderzoek gedaan rondom dit onderwerp.

Zorgtoeslag kost miljarden

Zorgtoeslag kost Nederland miljarden per jaar. Toch is het voor velen een belangrijke inkomstenbron die ze niet kunnen missen. Momenteel geeft Nederland iets meer dan 5 miljard euro per jaar uit aan zorgtoeslag. De afgelopen jaren zijn de regels flink aangescherpt. Zo zijn inkomensgrenzen aangepast waardoor minder mensen recht hebben op zorgtoeslag. Daarnaast wordt er ook beter gekeken naar de hoogte van het eigen vermogen. Boven een bepaald bedrag aan eigen vermogen verlies je het recht op zorgtoeslag. Vooral ouderen zijn getroffen door de nieuwe regels. De afgelopen jaren is het percentage ouderen dat zorgtoeslag ontving steeds verder gedaald. In 2012 ontving maar liefst 76% van de 65-plussers nog zorgtoeslag. Het percentage daalde naar 71% in 2013.

Lage inkomens

Vooral gezinnen met een laag inkomen ontvangen momenteel zorgtoeslag. 9 van de 10 gezinnen met een laag inkomen krijgt deze toeslag. Als iemand de maximale toeslag ontvangt kan daarmee 60% van de zorgpremie voldaan worden. De belangenorganisatie voor ouderen (ANBO) is van mening dat het zorgtoeslag systeem aangepakt moet worden. Volgens de ANBO kan de nominale zorgpremie beter verlaagd worden. Hierdoor zou de zorgtoeslag volledig afgeschaft kunnen worden. Nu worden er miljarden per jaar "rondgepompt". Dit kost allemaal een hoop geld, het zou allemaal veel eenvoudiger kunnen. De lasten kunnen eerlijker verdeeld worden als de zorgpremie inkomensafhankelijk wordt gemaakt. Voorlopig is er nog geen zicht op de afschaffing van de zorgtoeslag, er zijn geen concrete plannen vanuit het Nederlandse kabinet. 

Hulp nodig?

Aanvragen, wijzigen of stopzetten van de zorgtoeslag? Regel het hier.

Vragen?

Contacteer Zorgtoeslag.