Zorgtoeslag aanvragen

Met de zorgtoeslag krijgt u van de overheid een bijdrage om de kosten van uw verplichte Nederlandse zorgverzekering wat lichter te maken.

U kunt de zorgtoeslag berekenen en aanvragen via deze link.

Waarom zorgtoeslag?

Nederland is een sociale rechtsstaat, dat wil zeggen dat de overheid u steunt bij het voldoen van uw sociale verplichtingen. Een van de verplichtingen die elke Nederlandse burger heeft is het afsluiten van een basiszorgverzekering. Naast de basisverzekering is het ook mogelijk om optioneel een aanvullende verzekering af te sluiten. De maandelijkse kosten van een dergelijke verzekering kunnen flink oplopen, daarom biedt de overheid mensen met een lager inkomen financiële steun in de vorm van zorgtoeslag. De overheid kan deze zorgtoeslag bekostigen uit de ontvangen belastingen, hierdoor zorgen we feitelijk allemaal een beetje voor elkaar.

Voorwaarden voor zorgtoeslag

Bent u net 18 jaar geworden (of wordt u binnenkort 18 jaar oud), bent u net in Nederland komen wonen of had u eerder nog geen recht op zorgtoeslag? De kans is zeer groot dat u zorgtoeslag aan kunt vragen! Vrijwel iedereen in Nederland kan gebruikmaken van de zorgtoeslag regeling van de overheid, tenslotte moet u een enorm hoog loon hebben om hiervoor niet meer in aanmerking te komen. De hoogte van de zorgtoeslag die u ontvangt is ook afhankelijk van uw inkomsten, als u boven een bepaald bedrag verdient zult u namelijk minder zorgtoeslag ontvangen. Zorgtoeslag aanvragen is tegenwoordig helemaal niet moeilijk, u kunt dit namelijk gemakkelijk via het internet doen.

Komt u er nu pas achter dat u eigenlijk in voorgaande jaren ook al recht zou hebben gehad op zorgtoeslag? Het is bij alle toeslagen mogelijk om deze met terugwerkende kracht (dus over vorige jaren) aan te vragen. Zorgtoeslag aanvragen voor voorgaande jaren doet u ook gemakkelijk online.

Hoe zorgtoeslag aanvragen?

U hoeft maar 1 keer zorgtoeslag aan te vragen. Als u nu al zorgtoeslag ontvangt, hoeft u dus geen aparte aanvraag meer te doen voor een volgend kalenderjaar. Uiterlijk 31 december van het huidige jaar krijgt u bericht over de hoogte van uw zorgtoeslag in het volgende jaar: de "voorschotbeschikking". De belastingdienst houdt tijdens deze beschikking geen rekening met het feit dat uw inkomen zal veranderen.

Voor uw voorschotbeschikking gebruikt de Belastingdienst de gegevens die u aan hen hebt doorgegeven. Kloppen deze gegevens nog op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar? Dan hoeft u niets te doen. Kloppen deze gegevens niet? Dan moet u een wijziging doorgeven. Vooral uw toetsingsinkomen is van wezenlijk belang. De zorgtoeslag is immers inkomens afhankelijk. Hoe hoger uw inkomen des te lager uw toeslag.

Zorgtoeslag aanvragen >>

Zorgtoeslag voorschot

De zorgtoeslag die u ontvangt van de belastingdienst is in principe een voorschot. Het voorschotbedrag wordt vastgesteld aan de hand van het door u geschat toetsingsinkomen over het jaar. Aan het eind van het jaar controleert de belastingdienst of u teveel, te weinig of voldoende zorgtoeslag hebt ontvangen. Dit doen ze aan de hand van de gegevens die de belastingdienst ontvangt van uw werkgever(s) of aangifte inkomstenbelasting.

Hebt u al meer zorgtoeslag gekregen dan het jaarbedrag op de nieuwe beschikking? Dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Hiervoor krijgt u een acceptgiro. Ongeveer een week nadat u de acceptgiro hebt ontvangen, krijgt u een brief hierover. In deze brief staat wat u moet doen om een betalingsregeling te treffen.

Voorbeeld:

U denkt in het begin van het jaar dat uw toetsingsinkomen € 25.000.- zal bedragen. Dit toetsingsinkomen vult u in bij de aanvraag van uw zorgtoeslag. Aan het eind van het jaar blijkt dat uw inkomen veel hoger is, namelijk € 34.500. Op basis van dit inkomen heeft u recht op minder of geen zorgtoeslag. Het terug te betalen bedrag krijgt u van de belastingdienst tijdens de definitieve afrekening. Indien uw inkomen stijgt is het wel handig om uw toetsingsinkomen bij de belastingdienst te wijzigen zodat u niet teveel zorgtoeslag ontvangt.

Recht op zorgtoeslag?

Aan het aanvragen van zorgtoeslag zijn natuurlijk wel enkele regels verbonden, zo is het niet voor iedereen mogelijk om deze toeslag aan te vragen. Een van de eisen is bijvoorbeeld dat u de Nederlandse nationaliteit moet hebben en ook woonachtig moet zijn in Nederland. Om het voor u allemaal overzichtelijk te houden gaan we in de volgende alinea verder in op de eisen die gelden voor het zorgtoeslag aanvragen.

Om zorgtoeslag te mogen ontvangen, moet u 18 jaar of ouder zijn, de Nederlandse nationaliteit hebben, een Nederlandse zorgverzekering hebben en uw inkomen mag niet te hoog zijn. Wie jonger is dan 18 jaar hoeft geen premie voor de zorgverzekering te betalen en krijgt dus ook geen zorgtoeslag. Bent u 18 jaar of ouder, en is uw inkomen niet hoger dan de grens, dan kunt u zorgtoeslag krijgen. Bekijk de tabel voor de maandelijkse zorgtoeslag in 2016.

De zorgtoeslag kan in sommige situaties wel oplopen tot €83 per maand. Het is dus zeker de moeite waard om uit te zoeken of u in aanmerking komt voor de zorgtoeslag. Zorgtoeslag is een persoonlijke tegemoetkoming / toeslag van de overheid om de premie van uw zorgverzekering betaalbaar te houden. Of u recht heeft op zorgtoeslag en hoeveel, is in hoofdzaak afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden (alleenstaand, gezin, partner etc.) en de hoogte van de verzamelinkomen.

U moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. Voor uw toeslagpartner geldt dit ook. Soms kunt u toch zorgtoeslag krijgen ook al hebt u niet de Nederlandse nationaliteit.

Niet elk rechtmatig verblijf in Nederland geeft recht op een toeslag. Zonder zorgverzekering krijgt u geen zorgtoeslag. Als u niet in Nederland verzekerd bent, of als u niet zelf een zorgverzekering hebt afgesloten in Nederland, kunt u geen zorgtoeslag krijgen. Uw inkomen moet niet te hoog zijn. Niet te hoog betekent: lager dan € 27.500 per jaar (in 2016). Als u een toeslagpartner hebt, mag uw inkomen samen maximaal € 33.500 per jaar zijn.

Om welk inkomen gaat het bij de zorgtoeslag?

Het inkomen waarmee de Belastingdienst rekent, noemt men toetsingsinkomen. Doet u aangifte inkomstenbelasting? Dan is het verzamelinkomen uw toetsingsinkomen. Doet u geen aangifte inkomstenbelasting? Dan is het toetsingsinkomen het totaal van uw brutoloon, -pensioen en -uitkeringen. Het toetsingsinkomen kunt u berekenen op de website van de Belastingdienst.

Wijzigingen doorgeven

Uw zorgtoeslag is gebaseerd op de gegevens die de belastingdienst van u heeft. Verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan direct aan de belastingdienst door. U krijgt dan altijd het juiste toeslagbedrag. Zo voorkomt u dat u te weinig toeslag krijgt of dat u later moet terugbetalen.

Hoe zet ik mijn zorgtoeslag stop?

Op elk moment van het jaar kunt u doorgeven dat u geen zorgtoeslag meer wilt ontvangen.

Wanneer gaat de wijziging in?

Wijzigingen gaan in op de datum die u in het programma invult.

Ingangsdatum nieuw rekeningnummer

Er zijn ongeveer 2 weken nodig om uw wijziging te verwerken. Vanaf dan wordt de zorgtoeslag uitbetaald op het rekeningnummer dat u hebt doorgegeven.

Wie geeft de wijziging door?

Alleen de aanvrager van de zorgtoeslag mag wijzigingen doorgeven. Als u de aanvraag voor de zorgtoeslag hebt gedaan, dan bent u de aanvrager. Hebt u een toeslagpartner? Dan moet hij de wijziging ook ondertekenen.

Wanneer geef ik een wijziging door?

Geef wijzigingen altijd direct aan de overheid door. Weet u nu al dat er binnenkort iets verandert? Krijgt u bijvoorbeeld loonsverhoging of gaat u samenwonen? Geef dat dan alvast door. Is er eerder iets veranderd en hebt u dat nog niet doorgegeven? Doe dat dan alsnog.

Zorgtoeslag aanvragen >>

Hulp nodig?

Aanvragen, wijzigen of stopzetten van de zorgtoeslag? Regel het hier.

Vragen?

Contacteer Zorgtoeslag.